Vraag of advies? Stuur een mail...

Energiebespaarlening


Het Nationaal Energiebespaarfonds
De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Energiebespaarfonds. Dat betekent dat u als particuliere huiseigenaar rechtstreeks contact met SVn heeft. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Totaal is er € 300 miljoen beschikbaar. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt. Bekijk hier het investeringsreglement van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Wie is SVn?
U vraagt de lening aan bij Stichting Nationaal Energiebespaarfonds. Namens het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt SVn de Energiebespaarlening en verzorgt daarnaast ook het beheer en de administratie van de lening. SVn is sinds 1996 financiële partner van gemeenten, provincies, corporaties en het Rijk op het terrein van wijken en wonen. Dit doet SVn onder meer door het aanbieden van financieringsproducten tegen gunstige voorwaarden. Namens haar partners beheert SVn fondsen waaruit de leningen worden verstrekt aan particulieren. Daarmee wil SVn een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid en kwaliteit van de stedelijke vernieuwing en het wonen. SVn heeft geen winstoogmerk. SVn verricht werkzaamheden op het gebied van consumentenkrediet alleen voor fondsen die SVn beheert en voor het Nationaal Energiebespaarfonds. Wilt u meer weten over SVn? Kijk dan op de website van SVn.

Rabobank
De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. We zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening, internationaal richten we ons vooral op de food- en agribusiness. Vanuit haar coöperatieve missie en ambitie wil de Rabobank Groep zich onderscheiden op het gebied van duurzaam ondernemen en duurzaam bankieren. Op een manier die past bij onze identiteit en maatschappelijke betrokkenheid integreren we duurzaam bankieren steeds verder in onze dienstverlening en in onze producten. Wilt u meer weten over de Rabobank? Kijk dan op de website van de Rabobank.

ASN Bank
Sinds 1960 streeft de ASN Bank naar een rechtvaardige, duurzame samenleving. Bij al haar activiteiten houdt zij rekening met kwetsbare bevolkingsgroepen, het klimaat, de natuur en de behoeften van toekomstige generaties. Klanten kunnen bij de ASN Bank betalen en sparen, beleggen in de ASN Beleggingsfondsen en hun vermogen laten beheren. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten en organisaties die passen bij haar duurzame missie. De ASN Bank is een zelfstandig opererende bank en maakt deel uit van SNS REAAL. Wilt u meer weten over de ASN Bank? kijk dan op de website van de ASN Bank.